شما اینجا هستید:
 
 

پوست معمولی

 

004 


(NORMAL) پوست نرمال

این گروه پوستی در واقع بهترین نوع پوست ميباشد، از نظر چربی نیز دارای ظاهری متعادل و رنگ پوست نيز طبیعی( صورتی کم رنگ) است، دارای منافذ ریز و اغلب گلگون ميباشد.

 

normal

 
 
 
 

خبرنامه

نام:

ایمیل: