شما اینجا هستید:
 
 

پوست دارای لک

006


(IMPURE) يا پوست داراي لك

ترشح بييش ازحد ملانين از سلولهايMelanocytes  در لايه Basal، كه مانند يك كلاهك بر روي سلولهاي پوست قرار دارند كه باعث بوجود آمدن لك مي‏شود. دليل اصلي ايجاد اين لك ها كهMelasma  ناميده ميشود ترشح بيش از اندازه هورمون زنانه "استروژن" است. در زمان حاملگي به علت ترشح بيش از اندازه اين هورمون ما با لكهاي بيشتري در پوست مواجه ميشويم. بعد از زمان حاملگي اين لكها برطرف ميشوند ولي بسته به نوع پوست و حساس بودن آن گاهي اين لكها بروي پوست باقي مي‏ماند. از بين بردن لكهاي ماندگار جزو دشوار ترين كارهايي است كه متخصصان در كابين با آن مواجه هستند.

 

sensitive_skin

 
 
 
 

خبرنامه

نام:

ایمیل: