شما اینجا هستید:
 
 

پوست مختلطpost_Mokhtalet

 (COMBINATION) پوست مختلط

این نوع پوست در بعضی نقاط (قسمت پروانه‏اي شكل) احساس چربی و و در نقاط دیگر صورت احساس خشکی میکند در واقع پوست مختلط پیش در آمدی برای پوست های چرب میباشد. افرادي كه داراي اين نوع پوست يا پوست هاي چرب هستند به اشتباه بر اين باورند كه به علت چربي روي پوست از هيچ نوع كرمي نبايد استفاده كنند در صورتي كه اين پوست احتياج به كرمهاي مرطوب كننده دارد.

 

beautiful_skin

 
 
 
 

خبرنامه

نام:

ایمیل: