شما اینجا هستید:
 
 

پوست افتاده


007

(َATROPHY) يا پوست افتاده  

به پوست هایی که روند سلول سازی در آنها کند تر انجام میپذیرد و لایه اپیدرمیس با گذشت زمان نازک تر میگردد و نمیتواند رطوبت را درخود نگه دارد پوست افتاده گفته میشود که در این حالت پوست حالت ارتجاعی خود را از دست میدهد و کم کم چروکها نمایان میشود.

 


 
 
 
 

خبرنامه

نام:

ایمیل: