شما اینجا هستید:
 
 

پوست آسیب دیده

asib_dide

 

 (Stress) پوست آسيب ديده

پوست به دلیل قرار گرفتن بیش از حد در مقابل نور آفتاب به صورت طبیعی (sunbathe) یا مصنوعی (solarium) خشک شده رطوبت خود را به شدت از دست میدهد و دارای نشانه ای زودرس پیری میشود. ادامه قرار گرفتن در این وضعیت باعث چرمی شدن پوست میشود. این امر باعث میشود پوست قدرت جذب خود را از دست داده و از حالت تعادل خارج شود.

 

sun

 
 
 
 

خبرنامه

نام:

ایمیل: